Sponsorater

Uden hjælp fra vores sponsorer, ville det ikke være muligt udføre restaureringen af H 783, så til dem skylder vi en stor TAK. 

Vi takker Aage og Johanne Louis-Hansens fond for en bevilling på kr. 100.000 til renovering af lokomotivets driv- og kobbelhjul.

Vi takker Ellehammerfonden for bevillingen der muliggør færdiggørelsen af hjulrenovering og fremstilling af lejer til lokomotiv og tender.

Tak til Stark, Ledreborg Tømmerhandel for donation af 7 tons sandblæsningssand til brug for restaureringen.

 

Tak til Finn og Dennis fra Malerfirmaet Malax, der har stået for sandblæsning og malig af lokomotiv- og tenderramme på yderst favorable vilkår.