Støt H 783

Et projekt som at renovere et damplokomotiv, kræver for det første meget tid, men ikke mindst penge til materialer, værktøj, osv.

Selv mange små beløb kan hjælpe os betydeligt videre.

Du kan støtte projeket på 3 forskellige måder:

1) Der kan tilbydes skattefradrag for donationer ved at indbetale til vores konto i Dansk Jernbane-Klub. Der kan opnås skattefradrag flere gange i løbet af et år – dog er maksimumsbeløbet for skattefradrag på kr. 17.000,- i skatteåret 2021.
Ønskes skattefradrag skal følgende fremgangsmåde anvendes:
– Beløbet overføres til regnr. 1551 konto 6396879 Kontohaver er Dansk Jernbaneklub.
– VIGTIGT: I teksten mærkes overførslen med”H783″ (så kanaliseres pengene til projektet )
– Af hensyn til skattefradraget skal dit CPR-nr. anføress.

2) Støtteforeningen for H783-Gruppen har følgende konto:
– Registreringsnummer 9570
– Kontonummer 12707576
– Anfør venligst navn i tekstfeltet.

3) MobilePay 2761TX -Rasmus Mikkelsen- generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i Støtteforeningen – videresender så beløbet til Støtteforeningens konto.
Husk at angive H783 i teksten.