Støt H 783

Et projekt som at renovere et damplokomotiv, kræver for det første meget tid, men ikke mindst penge til materialer, værktøj, osv.

Selv mange små beløb kan hjælpe os betydeligt videre.

Du kan støtte projeket på 3 forskellige måder:

1) Der kan tilbydes skattefradrag for donationer på beløb over kr. 200,00. Ønskes skattefradrag skal følgende fremgangsmåde anvendes:
– Beløbet overføres til regnr. 1551 konto 6396879 Kontohaver er Dansk Jernbaneklub.
– VIGTIGT: I teksten mærkes overførslen med”H783″ (så kanaliseres pengene til projektet )
– Af hensyn til skattefradraget skal dit CPR-nr. anføres.

2) Støtteforeningen for H783-Gruppen har følgende konto:
Registreringsnummer 9570
Kontonummer 12707576
Anfør venligst navn i tekstfeltet.

3) MobilePay29274628 -Rasmus Mikkelsen- generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i Støtteforeningen – videresender så beløbet til Støtteforeningens konto.
Husk at angive H783 i teksten.