Opdateringer

Opdatering 02-07-2023

Kære H783-venner

Storm, regn og sol over Gedser i dag. Og tid til en arbejdsdag.

Peter var ude på strækningen i fredags og beskar bevoksning langs banen. Og i dag var han med til at indrette Gedser Remises ”Museum”, der er indrettet ved siden af overnatningsværelserne. Her udstilles forskellige jernbane relikvier – herunder også nogle af vores lokomotivlygter.

Jeg vil i dag ikke underholde om lejet – andet end der blev skrabet videre.

Martin trængte til lidt afveksling, og da splitboltene til bremsetøjet ikke er færdige endnu, besluttede vi os til at begynde på et nyt kapitel i restaureringen: At påbegynde det meget nødvendige pladearbejde på tenderkassen. Kapitlerne med tenderhjul/-lejer fortsættes løbende, og når den sidste aksel til tenderen returnerer fra Aalborg, har tenderrammens foreløbige afslutning igen førsteprioritet.

Tenderkassen har i begge sider hver 4 fodtrin, der muliggør at stige op på tenderen ved behov. Hvert trin består af en vandret fodplade, der rager ind igennem et halvcirkulært hul i yderpladen til tenderkassen. Ovenpå denne er der placeret en kvartkugle, der svejses sammen med fodpladen. Begge svejses fast på indersiden af tenderkassens plade. Hvis denne beskrivelse ikke rigtigt skulle give mening, har jeg vedhæftet Frichs’ tegning over fodtrinene.

Som det fremgår af vedhæftede billeder var 2 af disse fodtrin gennemtæret. Og det i den side, der vendte mod bygningerne på CvK i de år, den stod der som mindesmærke. Naturligvis er der tale om de 2 trin, der sidder i vandkassen. Øverste og nederste trins ”inderside” sidder i de skabe, der er placeret på tenderens forvæg. Vandkassen er temmelig trang forrest, og vi vil ikke kunne lægge de nødvendige pæne og ikke mindst vandtætte svejsninger. Derfor besluttede vi os til at skære trinene ud med en del af tendervæggen.

Dagens fotos viser billeder ”før”, ”under” og ”efter”. Og naturligvis bliver alting sandblæst og lakeret, når pladearbejdet er afsluttet. Inden da er ”ordrelisten” dog stadig lang: Der skal lukkes et hul i bunden, som en ”venlig sjæl” har skåret for at kunne feje skidtet ud. Der skal ses på anti-skvulpeplader, et vinkeljern øverst der gemmer på sandwichrust, dækket og mandehullet skal fornyes, vandpåfyldningsklapperne med tilhørende rammer skal nyfremstilles, kulbakken på førerpladsen skal fornyes ligesom der skal fremstilles en ny slidplade i bunden af kulkassen, der skal beskytte selve kulkassen når kullene til sin tid triller ned mod kulbakken.

Ordrebogen er fyldt – vi arbejder på det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *