Opdateringer

Opdatering April

Selvom pandemien ikke er overstået endnu, så er situationen lettet en smule, så det igen er muligt for os at arbejde videre på lokomotivet under overholdelse af samtlige af myndighedernes anbefalinger.

Inden det blev “lovligt” at arbejde igen, har vi været en tur hos vores venner Glenn og Jonas Schmidt Hansen hos Limfjordsbanen i Aalborg – også for at besøge vores hjul. Hjulringene er næsten klar til montering på stjernerne og vil brugte et par hyggelige timer til at snakke om diverse praktiske ting. Desværre måtte vi endeligt konstatere, at den ene tenderaksel, der blev leveret med lokomotivet, også skal have nye bandager: Vi har simpelt hen modtaget en aksel med bandager under mindstemål. Men også denne udfordring har vi fundet en løsning på, idet vennerne i Mariager Handest Veteranjernbane har 2 bandager i overskud, som de vil donere til vores projekt. Eneste malurt er så, at vi forståeligt nok skal betale for montage af disse. Endligt blev det konstateret, at alle hvidmetallejer på lokomotivet skal støbes om – de nuværende er for slidte. Dette skal lige klares, inden vi kan montere hjulene under rammen. Selvom der p.t. er lidt luft i vores økonomi, så er vi nu afhængig af at modtage en 5-cifret bevilling fra en fond, inden vi kan sætte også dette arbejde i gang.

Som man også kan læse på Bevaringsforeningen Gedser Remises væg, at man i onsdags gik i gang med at rive ydervæggen mod Scandlines ned, inden den faldt sammen selv. Inden den kan mures op igen, skal mureren bruge plads til sit stillads. Dette medførte, at vi op til påske måtte rangere en del rundt og flytte rundt på vores dele. Vores 2 spor er indtil videre indskrænket til ½ spor, men alting opbevares forsvarligt, mens byggeriet står på. Når den ene ydervæg er færdig, skal gavlvæggen mod stationen have samme tur. Og hvem ved: Når dette arbejde er overstået kommer der måske også snart nye porte i vores spor?

I dag lørdag den 10.4.21 kunne vi så fortsætte med arbejdet på lokomotivrammen, inden den løftes for at afvente hjulenes hjemkomst. Vi har nået at montere fjederarrangementet til forløberakslen. Dette er et møjsommeligt arbejde idet der i hver side af trækkassen skal placeres en tung bladfjeder, der på midten går gennem en jernklods, der skaber forbindelse til forløberarrangementet: Blandt kendere kendt som Kraus-Helmholtz-Boggien. Jernklodsen styres i siderne af nogle bronceskinner, der skal justeres så tæt op ad jernklodsen, så denne ikke klaprer men også så der bliver plads til smøreolien. Vi fik vores vilje og dette arrangement sidder nu på plads.

Inden afslutning på en god arbejdsdag fandt vi nu også på at montere forreste koblingskrog med sit fjerarrangement. Også dette lykkedes, men vi skal næste arbejdsdag den 25.4.21 finde de sidste bolte frem, så også dette arrangement bliver siddende – selv når der skal trækkes adskillige 100 tons tog.

Det andet arbejdshold var nede på reservedelslageret i graven under spor 6 og fandt ialt 6 stk. akselkasser til tenderakslerne frem. Men da tenderen som bekendt har 4 aksler skal der bruges 8 akselkasser i alt. Dem håber vi på at finde i graven under spor 2 om 14 dage. Grunden til, at vi allerede skal se på dette nu er den, at vi skal vide, om også disse hvidmetallejer er så slidte, så de skal støbes om. Indtil videre slipper vi med et leje, hvor hele akselkassens indmad mangler totalt. Ærgerligt at få leveret en sådan akselkasse, når nu vi havde lavet samtlige tenderaksler med lejer. Nu skal der bruges endnu flere af vores begrænsede økonomiske midler på noget, der har været check på. Men heller ikke dette kan slå os ud.

Dagens opdatering blev lidt lang – men der er sket en del siden december måned. Både planlægningsmæssigt og aktivitetesmæssigt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *