Opdateringer

Opdatering 09-05-2021

Kære H783-venner,
 
Vi har været flere hold “på arbejde” i Gedser i denne weekend.
 
I går var det planen, at det til sidste år planlagte arrangement for 50 året for sidste DSB-plantog med damp skulle løbe af stablen. Sidste år kunne det ikke kunne lade sig gøre grundet en vis pandemi. Og selvsamme pandemi var også skyld i, at der ikke har kunnet planlægges noget holdbart inden kort tid før arrangementet kunne løbe af stablen. Det er selvsagt, at der så heller ikke kunne sendes invitationer ud før i allersidste øjeblik. Arrangementet blev gennemført den 8.5.21 med veterantogskørsel på banen, D857 på drejeskiven og almindelig adgang til museet. Tak til dem, der kiggede forbi selvom togbusser på en del af vejen mellem København og Gedser vanskeliggjorde forholdene yderligere. Næste arrangement vil forhåbentligt kunne planlægges mere grundigt og i god tid når nu der forhåbentligt kommer check på pandemien.
 
I dag den 9.5.21 havde H783-Gruppen hele 3 arbejdshold i gang. Jonas fortsatte med at placere boltene i toppladen på lokomotivets trækkasse. Et arbejde der gik i gang for 14 dage siden og som blev fortsat i dag. Det er sin sag at placere omkring 30 næbbolte med 7/8″ gevind i alle hullerne og – ikke mindst – at forsyne disse med skiver og møtrikker nedefra. Adgangsvejen er visse steder mere end trang, nu hvor trækkassen er fyldt op med fjedre, koblingskroge m.m.m. Arbejdet fortsættes………
 
Peder og Ole fortsatte arbejdet med fremstilling af løftebjælker – et arbejde, der grundet flere gode efterfølgende ideer, også har vist sig mere omfattende end oprindeligt planlagt. Det skrider fremad men der mangler nok lige to eller flere arbejdsdage, før bjælkerne er klare.
 
Begge d’herrer bistod Peter W med at placere den af Gedser Remise nyindkøbte fræser på værkstedet. Så står den ikke og roder rundt i museet og er allerede operationel. På sigt er det meningen, at fræseren skal flytte sammen med vores drejebænk i det nyindrettede værksted, når dette står klart. Indretningen omfatter bl.a. nyt gulv og loft ligesom bl.a. ydervæggen skal fornys.
 
Som i måske kan se andre steder er Gedser Remise i gang med at få nedrevet og genopført vore ydervægge. Indervæggen mod færgens opmarchbaner er stort set færdig og væggen mod stationen er revet ned. Det gjorde, at vi i dagens herlige forsommervejr havde den dejligste udsigt mod syd – et “personalegode”…….. På et af de desværre kun 2 vedhæftede fotos kan man da også se, at murerarbejde medfører en del rod også udenfor 😉
 
Undertegnede gik til hånde hist og her og var da også med til – sammen med Martin at få placeret den ca 200 kg tunge støbejernsblok til koblingsarrangementet mod lokomotivet placeret i tenderens forreste trækkasse. I modsætning til lokomotivets do. består tenderens trækkasses koblingsarrangement (ligesom lokomomtivets bageste trækkasse) af et uaffjedret koblingsarrangement. Koblingen udgøres af en smedet tung jernstang med eet øje i hver ende. Eet øje placeres i tenderens trækkasse og eet i lokomotivets do. og begge sikres med en kæmpe slags konus med ca 20cm i diameter. Der er taget mål til bolte og pasbolte og arbejdet hermed vil gå i gang næste gang.
 
Generelt er det dejligt, at vi nu er begyndt at samle noget mekanik i det pladearbejde, vi har været optaget indtil nu.
 
Arbejdet i Aalborg med hjulbandager har været løbet ind i problemer, idet 2 hjulbandager (svarer til dækket på et bilhjul) har været angrebet af rust. Og den ene aksel til tenderen har også dårlige bandager, så disse skal skiftes også. Udfordringerne ender med, at vi har fået foræret to nye tenderbandager ligesom vi skal købe 2 nye bandager – formodentligt i Tyskland. Vi har stort set afsøgt verdensmarkedet efter bandager og har været rundt i England, Polen (forespørgsel er endnu ikke afsluttet) og – hold fast – Sydafrika. Men med fragtpriser, godkendelser, tidshorisonter m.v. peger det nu derhen, at de to nye bandager kommer fra Tyskland – ligesom de 6 andre også gør det.
 
Disse ekstra indkøb og arbejder giver lidt udfordringer med finansieringen. Selvom Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har givet os tilsagn om en stor bevilling, så skal vi selv skaffe en del af momsen. Vi kan så kun betale det meste af lokomotivets nye bandager og mangler total finansiering af arbejde med påsættelse af de to bandager til tenderakslen.
 
Og selvom vi har flere fondsansøgninger i støbeskeen kunne jeg godt drømme om følgende:
 

Vi er godt 650 medlemmer i denne gruppe. Af dem er der godt 150 aktive læsere af disse opdateringer. Hvis nu………. alle medlemmer kunne give et bidrag på bare 100 kr. hver, ville vi ikke have flere økonomiske udfordringer før efter maskine og tender er kommet på egne hjul. Husk forøvrigt at bidrag på kr. 200,- via DJK (se her) giver skattefradrag. I kunne så sammen med skattevæsenet støtte en god sag……..

Den nemme måde er MobilePay 2761TX – Rasmus Mikkelsen. Rasmus – generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i Støtteforeningen – videresender så beløbet til Støtteforeningens konto. Husk at angive H783 i teksten.
 
Men indtil videre knokles der videre i Gedser – begge rammer skal helst stå på egne hjul i løbet af det næste års tid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *